02-150-2105-6 

5 ซอย สายไหม 58 สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INNEKT Bio Access Control

สินค้ายี่ห้อ INNEKT Bio Access Control

รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
ZTAF007
คลิกที่รูป
สแกนลายนิ้วมือ -บัตร / รหัสผ่าน รองรับ 500 ลายนิ้วมือ/500 บัตร
2,950
ZTAF006
คลิกที่รูป
สแกนลายนิ้วมือ / รองรับ 500 ลายนิ้วมือ / บันทึกการเข้า-ออก 30,000 รายการ
5,350
ZTAF300
คลิกที่รูป
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ / รองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ / บันทึกการเข้า-ออกได้ 80,000 รายการ / มี TCP/IP,RS232/485,USB
7,750
ZTAF019
คลิกที่รูป
สแกนลายนิ้วมือ / รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ 10,000 บัตร/ บันทึกการเข้า-ออก 30,000 รายการ
14,250
ZTAM700
คลิกที่รูป
สแกนใบหน้า, สแกนลายนิ้วมือ / รองรับ 1,500 ใบหน้า / 2,000 ลายนิ้วมือ / บันทึกการเข้า-ออก 100,000 รายการ
20,150
ZTTF100
คลิกที่รูป

สแกนลายนิ้วมือ / รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ / บันทึกเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ/ รองรับบัตร10,000 ใบ/ สามารถเชื่อมต่อ RS232/485,TCP/IP, USB host,USB client และ web browser

10,750
FTTM602
คลิกที่รูป
เครื่องบันทึกเวลาด้วยใบหน้า ลายนิ้วมือ และการ์ด / รองรับใบหน้า1,200 ใบหน้า/รองรับลายนิ้วมือ 2,000 ลายนิ้วมือ / บัตร 10,000 ใบ / บันทึกการเข้า-ออกได้ 100,000 รายการ / มี TCP/IP,RS232/485,USB
20,150

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

   

 

สินค้ายี่ห้อ INNEKT Gate Barrier

รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
ZBG6602
คลิกที่รูป

Gate Barrier
-boom 6m
-Boom support
-Mounting plate
-Control box with 2 remotes
-Anti-crash boom

-กรุณาสอบถาม-
ZHG6600
คลิกที่รูป

Gate Barrier
-Straight Arm Up To 6m.
-Speed : 1.8s, 3.5s, 6s

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
JSDZ0207
คลิกที่รูป

Digital Gate Barrier
-Straight arm 2.5m, Golden
-provided one transmitter for free

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGAPC33
คลิกที่รูป

Photo cell : IR33

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGAG180
คลิกที่รูป

Ground Induction Coil (180M per roll)

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGABA06
คลิกที่รูป

Straight boom arm for ZBG6602

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGAL220
คลิกที่รูป

Loop Detector AC220V, 50HZ, 2 OUTPUTRELAYS(10A/AC220V)

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGARC23
คลิกที่รูป

Remote Control Frequency:433.92MHz,fixed code or rolling code for ZBG6602

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZHGARC01
คลิกที่รูป

Remote Control : 433MHz Wireless for ZHG6600

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZJGARC02
คลิกที่รูป

IR Remote Control for ZJG2501

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBLRR01
คลิกที่รูป

Long Range Reader for ZBG6602

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBLRC01
คลิกที่รูป

Card for ZBG6602

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZHLRR02
คลิกที่รูป

Long Range Reader & for ZHG6600

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZHLRC02
คลิกที่รูป

Card & for ZHG6600

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-
ZBGAAC01
คลิกที่รูป

Anti-collision Mechanism for ZBG6602

-กำลังดำเนินการ- - -กรุณาสอบถาม-