02-150-2105-6 

5 ซอย สายไหม 58 สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HID normal Access Control

สินค้ายี่ห้อ HID normal


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
83125CKI00
คลิกที่รูป

EDGE EVO Solo ESHRP40-K Controller/Reader + 4-input/2-output Module with second Wiegand reader connection

-กรุณาสอบถาม-
71000XEP0N01
คลิกที่รูป

VertX EVO V1000 Networked Controller

-กรุณาสอบถาม-
72000BEP0N02
คลิกที่รูป

VertX EVO V2000 Networked Controller / Reader Interface

-กรุณาสอบถาม-
70100XEP0N
คลิกที่รูป

VertX OEM V100 Reader Interface (with plastic enclosure back plate & cover)

-กรุณาสอบถาม-
70200XEP0N
คลิกที่รูป

VertX OEM V200 Input Monitor Interface (with plastic enclosure back plate & cover)

-กรุณาสอบถาม-
70300XEP0N
คลิกที่รูป

VertX OEM V300 Output Control Interface (with plastic enclosure back plate & cover)

-กรุณาสอบถาม-
900NTNTEK
คลิกที่รูป

iCLASS SE R10 Contactless Smart Card Reader, Mini-Mullion

-กรุณาสอบถาม-
920NTNTEK
คลิกที่รูป

iCLASS SE R40 Contactless Smart Card Reader, Wall Switch

-กรุณาสอบถาม-
940NTNTEK
คลิกที่รูป

iCLASS SE R90 Extended Range Read Only Contactless Smart Card Reader, Wiegand, OSDP

-กรุณาสอบถาม-
921(SERK40)
คลิกที่รูป

iCLASS SE RK40 Contactless Smart Card Reader, Wall Switch

-กรุณาสอบถาม-
921(SERPK40)
คลิกที่รูป

iCLASS SE RPK40 Contactless Smart Card Reader, Wall keypad

-กรุณาสอบถาม-

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้

    


สินค้ายี่ห้อ HID OTHERS


รุ่นสินค้า
ภาพสินค้า
รายละเอียด
spec
ราคา(บาท)
1326LSSMV
คลิกที่รูป

ProxCard® II Proximity Access Card (Clam shell)

-กรุณาสอบถาม-
1386LGSMN
คลิกที่รูป

ISOProx® II Graphics Quality PVC, Proximity Access Card

-กรุณาสอบถาม-
2000HPGGMN
คลิกที่รูป

iCLASS SR Contactless Smart Card, 2k bit with 2 application areas

-กรุณาสอบถาม-
2002HPGGMN
คลิกที่รูป

Contactless Smart Card PVC Cards, 16K Cards, 13.56 MHz read/write contactless smart card technology

-กรุณาสอบถาม-

ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดสเปกสินค้าพร้อมกันในครั้งเดียวได้