02-150-2105-6 

5 ซอย สายไหม 58 สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ความรู้เรื่องระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตอนที่ 2

การออกแบบติดตั้ง ระบบ CCTV

ระบบกล้องวงจรปิดเป็นระบบรักษาความปลอดภัย โดยการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไปติดตั้งตามจุดหรือสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการที่จะจับตาดูความเคลื่อนไหวหรือป้องกัน การสูญเสียทรัพย์สินโดย ไม่สามารถหาตัวคนผิดได้เลย ในระบบกล้องวงจรปิด งานที่จัดทำจะอยู่เรื่องของงานระบบการเดินท่อร้อยสายไฟ และสายสัญญาณของกล้อง ซึ่งในงานระบบการเดินสายสัญญาณ ยังแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ งานหลักคือ

  1. การเดินท่อร้อยสายไฟและสายสัญญาณภายในอาคาร เป็นสัดส่วนของงานที่ต้องอาศัยความเรียบร้อยและความสวยงามเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานในแต่ละส่วนของอาคาร เช่นในบางสถานที่จำเป็นต้องมีการร้อยท่อสายไฟและสายสัญญาณผ่านยังห้องทำงานหรือห้องประชุมใหญ่ๆ ซึ่งอาจต้องเก็บท่อร้อยสายไฟ อย่างมิดชิดหรือในบางช่วงจะต้องทำงานโดยการร้อยท่อบนช่องฝ้า หรือ ต้องติดตั้งท่อ EMT ตามผนังของอาคารหรือเพดานสูงๆ ซึ่งลักษณะการทำงานเช่นนี้ เรามีทีมช่างผู้ชำนาญงานพร้อมทั้งผู้ออกแบบระบบการเดินสายการเลือกใช้อุปกรณ์ติดตั้งตามสถานที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
  2. การเดินท่อร้อยสายไฟและสายสัญญาณบริเวณนอกอาคาร ภายนอกอาคารก็เป็นงานที่ต้องการความสวยงามและความเรียบร้อยเป็นอย่างสูงเช่นกัน เพราะภายนอกอาคารจะมีผู้พบเห็นก่อนภายในอาคารแน่นอน ซึ่งถ้ามีการทำงานที่ไม่เรียบร้อยย่อมทำให้เสื่อมเสียถึงตัวอาคารแน่นอน การเดินท่อภายนอกอาคารจะมีการทำงานในหลายๆลักษณะ เช่น บางสถานที่ต้องเดินสายจากอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนน การทำงานลักษณะเช่นนี้จำเป็นต้องมีการขุดเจาะถนนคอนกรีตเพื่อทำการฝังท่อสำหรับการเดินสายไปยังอาคารฝั่งตรงข้าม พร้อมทั้งต้องทำการเทคอนกรีตและปรับสภาพของถนนให้ใช้งานได้เหมือนเดิมและเรียบร้อยต่อสายตาของผู้พบเห็นมากที่สุด หรือ ในบางสถานที่ต้องเดินสายในที่สูงเช่นระหว่างเสาไฟฟ้าถึงเสาไฟฟ้า เพื่อเข้าไปยังอาคาร การทำงานในลักษณะเช่นนี้ เรามีทีมช่างที่ชำนาญงานและผู้ออกแบบระบบการติดตั้งที่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์พร้อมทั้งการออกแบบการเดินสายในลักษณะที่เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ ภายนอกอาคารเป็นอย่างดี