02-150-2105-6 

5 ซอย สายไหม 58 สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5 วิธีดูแลรักษากล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยการบำรุงรักษามีรายละเอียดดังนี้

 

  1. หมั่นเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบว่าสัญญาณภาพที่ส่งมามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น สัญญาณภาพกล้องวงจรปิดมีปัญหา หรือสัญญาณภาพขาดหายบ้างหรือไม่
  2. หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด ไม่ชัด มาจากการที่หน้าเลนส์หรือหน้ากล้องวงจรปิดไม่สะอาด หรือมีฝุ่นเกาะ จึงควรทำความสะอาดหน้าเลนส์หรือหน้ากล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดตลอดเวลา
  3. สายสัญญาณกล้องวงจรปิด ก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราควรตรวจเช็คบ้างเป็นครั้งคราว เนื่องจากหากอุปกรณ์ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน อาจจะทำให้สายกรอบและเกิดการชำรุดได้
  4. ควรตรวจเช็คการทำงานของ Adapter ว่ายังคงทำงานเป็นปกติหรือไม่ เนื่องจาก Adapter จะต้องถูกใช้งาน (จ่ายไฟ) ตลอดเวลา และยิ่งหากผู้ใช้งานมิได้ติดตั้งระบบกันกระแสไฟกระชาก หรือระบบกันกระแสไฟเกิน ก็จะยิ่งทำให้ Adapter มีโอกาสที่จะเสื่อมได้ง่ายขึ้นอีก
  5. หากระบบกล้องวงจรปิด ถูกติดตั้งไว้เป็นเวลานานแล้ว หรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เอง เราสามารถติดต่อขอให้ผู้ให้บริการติดตั้งเข้าไปตรวจเช็คสภาพการทำงานของระบบกล้องวงจรปิดได้

.