02-150-2105-6 

5 ซอย สายไหม 58 สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กล้องวงจรปิดจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยการบำรุงรักษามีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน

ส่งภาพและเสียงผ่านเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี MPEG4 เคลื่อนไหวอิสระ หมุนซ้าย - ขวา และ ขึ้น - ลง (Pan &Tilt) Built - in Web Server Built - in Motion Detection และสามารถส่ง E-mail แจ้งเหตุได้ มี Remote Control สำหรับควบคุมการทำงานของกล้อง มี Mic ในตัวและสามารถต่อ External Mic ได้ พร้อมระบบ Sync ภาพและเสียง มี Port ต่อ Senser 1 port และ Port สั่งงานเปิด/ปิด 1 port

Network Camera หรือ IP Network Camera

อุปกรณ์กล้องชนิดนี้เป็นแบบ เชื่อมต่อ สัญญาณภาพผ่าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างขึ้นมาใหม่ สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถรับสัญญาณภาพได้โดยตรงจากตัวกล้อง ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น
- PC ผ่านระบบสายและไร้สาย
- Notebook ผ่านระบบสายและไร้สาย
- PDA ผ่านระบบไร้สาย

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Camera)
ทำหน้าที่แปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเป็นตัวรับภาพในอดีต ใช้หลอดเป็นตัวรับภาพ หรือ สร้างภาพ เรียกว่า หลอดวิดิคอน (Vidicon Tube) เริ่มตั้งแต่ขนาด 1 นิ้ว 2/3 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว ต่อมาได้มีการพัฒนา เป็น แผ่นรับภาพ หรือ CCD (Charge Coupled Device) เริ่มตั้งแต่ ขนาด 2/3 นิ้ว 1/2 นิ้ว 1/3 นิ้ว 1/4 นิ้ว